Dịch Vụ Tư Vấn Hàng Hải

Dịch Vụ Tư Vấn Hàng Hải

ATLANTIC MARINE cung cấp một loạt các dịch vụ đảm bảo hàng hải và tàu thuyền phù hợp với các tiêu chuẩn và khuôn khổ của OCIMF (OVID), IMCA (CMID), IMO và MSF. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đặc thù cho khách hàng, các dịch vụ đảm bảo được thiết kế cho yêu cầu công ty riêng biệt. Khách hàng của chúng tôi gồm các nhà khai thác địa bàn, chủ tàu và những người thuê tàu bên thứ ba.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP CHẾ VỀ HÀNG HẢI

1.Tư vấn, Phổ biến các quy định và pháp luật về hàng hải trong việc thuê, mua tàu trong nước và quốc tế.

2. Tham gia điều tra tai nạn, sự cố và khiếu nại hàng hải

3. Theo dõi và giám sát việc khắc phục các sự không phù hợp và tình huống nguy hiểm

4. Thường xuyên cập nhật các thông tin về pháp chế và an toàn hàng hải

5. Kiểm tra giám sát các yêu cầu về cung cấp tài liệu, ấn phẩm và hải đồ cho tàu

6. Theo dõi và duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận của tàu

7. Tham gia đánh giá an toàn, an ninh và lao động hàng hải.

ATLANTIC MARINE còn có thể thực hiện đánh giá công ty và tàu thuyền dựa vào Quy tắc ISM, ISO 9001 và qui tắc ISPS. Các dịch vụ khác bao gồm cung cấp dịch vụ kiểm định hoạt động Quản lý Đội ngũ Buồng Lái (BTM - Bridge Team Management), Quản lý An toàn (SMS - Safety Management) và Vệ sinh Bồn chứa (TCI - Tank Cleaning).

Dịch vụ tư vấn hàng hải chuyên nghiệp và tận tâm, hỗ trợ 24/7 tại ATLANTIC MARINE

ATLANTIC MARINE và các đội ngũ chuyên gia có thể nâng cao đáng kể độ an toàn hàng hải thông qua giám định, kiểm định và đánh giá định kỳ tất cả các loại thiết bị cơ sở và tàu thuyền hỗ trợ ngoài khơi.

Bộ phận này cũng có thể cung cấp các dịch vụ bảo hành DP sau đây, với kinh nghiệm có thực tế trong các lĩnh vực Hàng hải, ngoài khơi và kỹ thuật bao gồm:

 • Sản xuất DP FMEA cho các tàu ‘mới xây dựng’ và được cải tạo
 • Thực hiện và báo cáo các Thử nghiệm DP hàng năm
 • Xem lại FMEA
 • Điều tra sự cố DP

Thông qua đội ngũ thủy thủ và các tư vấn viên hàng hải độc lập, chúng tôi có thể cung cấp kiến thức chuyên môn hàng hải chuyên nghiệp về các hoạt động sau:

 • Di chuyển giàn bán chìm và giàn tự nâng
 • Kéo tàu ra đại dương
 • Vận hành FPSO gồm lắp đặt và treo, ngắt kết nối và tháo bỏ khỏi vị trí và chỉ huy hoạt động kiểm soát can thiệp dưới biển, v.v.
 • Đại diện hàng hải AHTS
 • Giám sát các hoạt động thử nghiệm DP hàng năm
 • Các dự án xây dựng nâng nặng, dỡ tải và ngoài khơi
 • Điều tra tai nạn và sự cố hàng hải
 • Huấn luyện an toàn biển

ATLANTIC MARINE cũng cung cấp dịch vụ Điều phối hàng hải & hậu cần 24/7.

ATLANTIC MARINE luôn cập nhật các quy định, hướng dẫn và xu hướng ngành trong nước và quốc tế thông qua việc duy trì thư viện hàng hải bao quát và thông qua các thành viên của Hiệp hội Nhà thầu Hàng hải Quốc tế (IMCA - International Marine Contractors Association) và Diễn đàn An toàn Hàng hải (MSF - Marine Safety Forum).

+84(0)386959565