Huấn Luyện Thuyền Viên

Huấn Luyện Thuyền Viên

PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP LIÊN TỤC
Cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển và đổi mới chuyên nghiệp là trọng tâm trong triết lý của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý tàu chất lượng. Các chương trình đào tạo thuyền viên trên bờ và trên bờ nghiêm ngặt cùng với sự hỗ trợ liên tục có nghĩa là mọi thành viên thủy thủ đoàn đều có mọi cơ hội để phát huy tiềm năng của mình.

Ma trận đào tạo của chúng tôi được thiết kế để bao gồm các nguyên tắc cơ bản về khả năng lãnh đạo, an toàn và khả năng đi biển. Khi được yêu cầu, chúng tôi phát triển các giải pháp đào tạo riêng nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Một hệ thống đánh giá tiến bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo có mục tiêu và kích thích sự phát triển chuyên môn cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực mong muốn.

Việc khuyến khích những người đi biển đầy tham vọng đã ăn sâu vào truyền thống của Atlantic Marine, phát triển các học viên thành sĩ quan cấp cao kể từ khi thành lập, tạo ra một đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp đáng tin cậy và có động lực, tạo cơ sở để đạt được thành công trong hoạt động và thương mại cho từng khách hàng và từng tàu.

LIÊN LẠC

Nếu quý khách quan tâm về dịch vụ Huấn Luyện Thuyền Viên, hãy liên hệ ngay đến ATLANTIC MARINE qua email crew.hub@atlanticmarinevn.com để được tư vấn sớm nhất nhé!

 

 

 

0386959565