Huấn Luyện Thuyền Viên

Huấn Luyện Thuyền Viên

Chương trình này được xây dựng để chuẩn bị cuộc sống trên tàu cho những người sắp và sẽ đi tàu. Làm việc trên tàu có thể là công việc nguy hiểm đối với những người chưa quen. Chương trình này sẽ giúp các thuyền viên nhìn nhận các yếu tố khác nhau của tàu và các quy trình làm việc trên tàu để họ có thể hiểu rõ về môi trường làm việc trên tàu và được chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh bất ngờ nào. Với mục tiêu đó, chương trình được xây dựng để giúp họ chuyển điều kiện làm việc từ bờ xuống tàu một cách thuận tiện và cho họ một số kiến thức về công việc trên tàu trước khi họ thực sự bước chân lên tàu.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, học viên phải đạt được các kỹ năng sau:

– Tuân thủ các quy trình khẩn cấp;

– Nắm được các lưu ý để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển;

– Nắm được thực tiễn làm việc an toàn;

– Hiểu lệnh và thực hiện mệnh lệnh liên quan đến nhiệm vụ trên tàu;

– Điều chỉnh hiệu quả mối quan hệ con người trên tàu, có đầy đủ tinh thần và sức khoẻ để làm việc trên tàu.

Nếu quý khách quan tâm về dịch vụ Huấn Luyện Thuyền Viên, hãy liên hệ ngay đến ATLANTIC MARINE qua email atlanticmarinevn@gmail.com để được tư vấn sớm nhất nhé!

 

 

 

0386959565