Cảng Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số thành công

Cảng Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số thành công

Cảng Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số thành công

 

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số ngành Cảng biển và Logistics” do Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) thành phố Hải Phòng và Viettel Solutions phối hợp tổ chức, ông Chu Minh Hoàng – Phó Tổng GIám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai thành công chuyển đổi số trong lĩnh vực vận chuyển & hậu cần, dựa trên chính hành trình của đơn vị.

Ông Chu Minh Hoàng – Phó Tổng GIám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chia sẻ về kinh nghiệm triển khai thành công chuyển đổi số

Cảng Hải Phòng là một trong những đơn vị logistics tiên phong “mở đường” đổi mới trong điều hành, chuyển đổi số tại khu vực phía Bắc. Chuyển đổi số đã giúp cảng Hải Phòng nâng tỷ lệ khách hàng thực hiện dịch vụ cảng điện tử ePort đạt 91,78%, tỷ lệ khách hàng sử dụng cổng thông minh Smart gate là 94,5%, tương tác với gần 12.500 lái xe, 1.423 doanh nghiệp vận tải sử dụng và bỏ toàn bộ chứng từ giao nhận,…

Chi nhánh Cảng Tân Vũ (Cảng Hải Phòng)

Ông Chu Minh Hoàng cho biết, muốn chuyển đổi số thành công, cần quan tâm đến những yếu tố sau:

– Thống nhất chuyển đổi nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ CĐS

– Xây dựng chiến lược, đề án chuyển đổi số, kế hoạch phân kỳ thực hiện

– Thay đổi quy trình, ban hành quy định, chính sách về chuyển đổi số

– Phát triển hạ tầng, công nghệ số

– Đầu tư, phát triển nền tảng số

– Tạo niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng

– Truyền thông về chuyển đổi số

– Xây dựng nguồn lực thực hiện chuyển đổi số

– Chuẩn bị nguồn lực tài chính thực hiện chuyển đổi số

– Hợp tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo

Nhờ đó, cảng Hải Phòng đã chuyển đổi số thành công ở hầu hết các trụ cột chính của doanh nghiệp, như:

Chuyển đổi số tại tuyến đầu càu: Tự động chụp ảnh, nhân diện tình trạng vỏ container tại tuyến cầu tàu; Ứng dụng camera đầu cần phục vụ cho giám sát, ghi nhận hoạt điều hành, khai thác tại tuyến cầu tàu; Ứng dụng hệ thống định vị dẫn hướng tự động (D.GPS) lắp đặt trên các RTG/Reach Stacker…

Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng container nhập tàu (Check point)

Chuyển đổi số tại tuyến cổng cảng: Cổng thông minh (Smart gate) với công nghệ nhận dạng; Tích hợp với các phần mềm kiểm tra và giao nhận tự động

Cảng Hải Phòng là cảng biển đầu tiên tại khu vực phía Bắc triển khai thành công Hệ thống giao nhận cổng tự động (Smart gate)

Chuyển đổi số lĩnh vực khách hàng và quản lý tập trung: Dịch vụ cảng điện tử (ePort); App Driver tương tác giữa cảng với doanh nghiệp vận tải và các lái xe; Phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM)

Cùng nhiều hoạt động chuyển đổi số đang và sẽ tiếp tục thực hiện: Đầu tư xây dựng các Bến số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng; Xây dựng mô hình cảng thông minh tại Bến số 3, số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng…

Cảng Hải Phòng

+84(0)386959565