Lo chậm đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung tại cảng Liên Chiểu.

Lo chậm đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung tại cảng Liên Chiểu.

Lo chậm đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung tại cảng Liên Chiểu.

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đà Nẵng về dự án đầu tư Bến cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng - phần cơ sở hạ tầng dùng chung và đầu tư các bến cảng thuộc khu bến Liên Chiểu.

 

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang được Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện đầu tư, thi công (gồm đê chắn sóng, luồng tàu, đường vào cảng…) và dự kiến hoàn thành tháng 11/2025.

Lo chậm đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung tại cảng Liên Chiểu- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án cảng Liên Chiểu.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho UBND TP Đà Nẵng khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh các bến cảng, đảm bảo công khai, minh bạch tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các quy định liên quan.

Đồng thời, chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ đưa các bến cảng vào khai thác hiệu quả đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Ngoài ra, thành phố cũng cần khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành dự án. Cùng đó, kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các phân khu chức năng của khu bến cảng để khai thác đồng bộ, hiệu quả cảng Liên Chiểu.

Đến nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư dự án ĐTXD khu bến Liên Chiểu - phần kêu gọi đầu tư.

Theo đánh giá, thời gian thi công, đưa vào khai thác 2 bến khởi động khu bến Liên Chiểu cho tàu container sức chở 100.000 tấn (8.000 Teu) với quy mô 750m cần khoảng 2-3 năm. 

Trong khi đến nay, chưa lựa chọn được nhà đầu tư khu bến nên đến năm 2025 sẽ chưa thể khai thác 2 bến khởi động đồng thời với khai thác phần hạ tầng dùng chung.

Từ đây, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát phát triển thành phố Đà Nẵng về nội dung đầu tư xây dựng và khai thác tổng thể khu bến cảng Liên Chiểu.

Thành phố cũng được đề nghị phối hợp để đẩy nhanh tiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư khu bến cảng Liên Chiểu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu điều chỉnh tiến độ đầu tư một số hạng mục công trình (đê chắn sóng, luồng tàu, đường vào cảng…) thuộc dự án ĐTXD công trình Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - phần cơ sở hạ tầng dùng chung phù hợp với tiến trình đầu tư các bến cảng thuộc khu bến Liên Chiểu.

Cục Hàng hải VN được giao trách nhiệm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời trong quá trình UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện đầu tư dự án ĐTXD Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung và phần kêu gọi đầu tư.

Những kiến nghị này nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam, sớm đưa các bến khởi động thuộc khu bến Liên Chiểu khai thác đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung; thu hút và đáp ứng lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại khu vực thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Nguồn : Baogiaothong

+84(0)386959565