Quản Lý Thuyền Viên

Quản Lý Thuyền Viên

PHÁT TRIỂN THUYỀN VIÊN ĐỂ ĐÁP ỨNG THÁCH THỨC CỦA VIỆC ĐI BIỂN THẾ KỶ  21

             QUẢN LÝ PHI HÀNH ĐOÀN 

Công ty chúng tôi chỉ định các thành viên chú trọng đến chất lượng thủy thủ đoàn, dựa trên nguyên tắc rằng đào tạo trên tàu là chìa khóa để đảm bảo và đào tạo thành công một thủy thủ đoàn xuất sắc.

Với sự nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường toàn cầu và chất lượng vận chuyển hàng hóa, hàng năm chúng ta đã chứng kiến ​​sự nâng cao hơn nữa các quy định thông qua các điều ước quốc tế liên quan đến tính mạng con người, an toàn tàu biển và môi trường, như SOLAS, MARPOL, STCW và MLC 2006. Đồng thời, trách nhiệm liên quan đến hoạt động an toàn của tàu và chủ tàu cũng được gia tăng, chẳng hạn như các quy định của quốc gia treo cờ và cảng cũng như các quy định tự nguyện của các hiệp hội ngành hàng. Ngoài ra, cùng với sự đa dạng hóa hoạt động vận tải biển và sự tiến bộ của thiết bị và dụng cụ, nhu cầu cải thiện chất lượng ngày càng tăng, chẳng hạn như nhu cầu về chuyên môn cao hơn và khả năng hỗ trợ trên tàu của thuyền viên, đây là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động tàu an toàn.

Các chủ tàu phải luôn vận hành tàu của mình một cách an toàn và ATLANTIC MARINE đáp ứng các nhu cầu khác nhau của họ bằng cách phát triển hơn nữa hoạt động cung cấp nhân lực mà chúng tôi đã vận hành kể từ khi thành lập công ty , giới thiệu hệ thống lựa chọn thuyền viên dựa trên kinh nghiệm phong phú của chúng tôi và bậc thành tích, đồng thời liên tục bổ nhiệm các đội có chất lượng hàng đầu về tính liêm chính.

Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động khai thác tàu an toàn và tiết kiệm, các nhân viên của bộ phận được phân công đến thăm từng tàu tại các cảng tại Viet Nam và liên lạc chặt chẽ với chủ tàu, thuyền viên ở chế độ chờ, thuyền viên trên tàu, cũng như gia đình các thuyền viên, thực hiện việc tuyển dụng thuyền viên toàn diện và có hệ thống.

              HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN

Tất cả dữ liệu cá nhân được quản lý tập trung bởi Hệ thống quản lý phi hành đoàn trên máy tính của chúng tôi, bao gồm độ tuổi của các thành viên phi hành đoàn đã đăng ký, lịch sử lên tàu, đánh giá trên tàu, hồ sơ giáo dục và đào tạo cũng như thời hạn hiệu lực của các tài liệu cần thiết. Thông tin này được sử dụng để lựa chọn phi hành đoàn và có sẵn để xem trong thời gian thực qua internet.

              CHUYẾN THĂM TÀU 

Các nhân viên được phân công có nhiều kinh nghiệm đi biển tích cực đến thăm từng tàu mà chúng tôi đã phân công thủy thủ đoàn. Các chuyến thăm tàu ​​đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự liên lạc chặt chẽ giữa tàu và bờ, giáo dục kỹ năng đi biển và tạo động lực để đạt được hoạt động tàu an toàn.

Để duy trì nguồn cung cấp thuyền viên ổn định và đào tạo sĩ quan tương lai, chúng tôi đã có các chương trình thúc đẩy hệ thống học viên thông qua học bổng và các hình thức tương tự . Các thành viên thủy thủ đoàn lần đầu tiên lên tàu của chúng tôi với tư cách là học viên hiện đang tích cực phục vụ trên tàu của chúng tôi với tư cách là sĩ quan, bao gồm cả thuyền trưởng và máy trưởng.

Hiện tại, ngoài chương trình học bổng, chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo đội ngũ nhân viên xuất sắc có tính liêm chính thông qua quan hệ đối tác với các trường hàng hải thương mại tại địa phương và cung cấp đào tạo kỹ thuật cho sinh viên đại học khoa học và công nghệ, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để cung cấp một môi trường ổn định cung cấp ứng viên thuyền trưởng, máy trưởng cho tất cả các chủ tàu trong tương lai. 

              TIẾP CẬN TÀI NĂNG ĐI BIỂN
Cách tiếp cận của chúng tôi có nghĩa là mọi khách hàng đều có quyền tiếp cận nguồn nhân tài đi biển được lựa chọn cẩn thận để giúp duy trì tính liên tục của các tiêu chuẩn trên tàu. Đội ngũ thủy thủ đoàn của chúng tôi có hơn 500 thủy thủ khác nhau,  sự hiện diện của chúng tôi mang lại cho khách hàng lợi thế cạnh tranh và chiến lược lâu dài.   

                            

                                                                                                                                                                       

CÔNG TY CON NGƯỜI, CON NGƯỜI LẤY TẬP TRUNG

Quản lý thuyền viên Vietnam tại Công Ty Atlantic Marine là việc cung cấp các thuyền viên có kinh nghiệm và năng lực là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng áp lực thương mại ngày càng tăng, cùng với kích thước và độ phức tạp của các tàu hiện đại, đang tạo ra môi trường đầy thách thức đặc biệt cho các nhà quản lý tàu và thuyền viên. Chúng tôi cũng biết rằng lỗi của con người là nguyên nhân chính gây ra hầu hết các sự cố hàng hải. Để giúp giảm thiểu những rủi ro này cho khách hàng, chúng tôi duy trì sự tập trung nghiêm ngặt vào chất lượng, phát triển thuyền viên phù hợp về mặt kỹ thuật và văn hóa với nhu cầu đi biển của Thế kỷ 21. Các thủy thủ đoàn có thể đảm bảo tài sản của khách hàng trên biển được bảo vệ an toàn và luôn hoạt động tốt.

     LIÊN LẠC
Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ quản lý thuyền viên của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc email. Một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm của chúng tôi và thảo luận về bất kỳ yêu cầu dịch vụ chuyên biệt nào mà bạn có thể có, cho phép chúng tôi đưa ra các giải pháp riêng biệt để đáp ứng nhu cầu của bạn. 

Hotline : +84(0)386959565 hoặc E- mail : info@atlanticmarinevn.com

 

 

 

 

 
+84(0)386959565