Huấn Luyện Thuyền Viên

Huấn Luyện Thuyền Viên

ĐÀO TẠO THỦY THỦ 

Tại ATLANTIC MARINE , chúng tôi thừa nhận sự cần thiết phải đào tạo lặp đi lặp lại thuyền viên để quản lý tàu hiệu quả. Một đội ngũ giảng viên đào tạo tận tâm thực hiện và quản lý các chương trình dạy nghề để duy trì trình độ kỹ năng vượt trội thông qua đào tạo tại chỗ, hướng dẫn về kiến ​​thức và công nghệ hiện đại. Ngược lại, đội ngũ thủy thủ đoàn có trình độ đầy đủ của chúng tôi sẽ tăng thêm giá trị hữu hình cho khách hàng thông qua các phương pháp quản lý tàu vượt trội.


Học viên
tại ATLANTIC MARINE, các học viên và xếp hạng được đào tạo trên tàu để thúc đẩy phương pháp học tập "thực hành". Việc đào tạo cần thiết cũng được cung cấp thông qua một hiệp hội các cơ sở đào tạo, nơi cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên kịch bản toàn diện. Điều này cho phép chúng tôi phát triển đội ngũ thủy thủ đoàn có khả năng quản lý một đội tàu đa dạng.

Đào tạo trên tàu
Đào tạo theo kế hoạch được thực hiện trên tàu để cung cấp cho thuyền viên sự hiểu biết chính xác về Hệ thống công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức & quản lý cũng như tạo nền tảng kiến ​​thức về các quy trình an toàn. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc trước khi bồi dưỡng về các khóa học STCW được thực hiện trong quá trình kiểm tra và thanh tra.

Đào tạo trên bờ
Đào tạo trên bờ tương tự như đào tạo trên tàu nhưng dành cho thủy thủ đoàn tham gia trên tàu. Ngoài ra, việc đào tạo còn được thực hiện liên kết với các cơ sở đào tạo, bao gồm nhiều khóa học khác nhau.

Đào tạo theo yêu cầu
Đào tạo theo yêu cầu được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Các khóa đào tạo được thiết kế riêng với sự kết hợp của nhiều tổ chức và cơ sở khác nhau.

 

 

 

+84(0)386959565